Mesafeli Satış Sözleşmesi

 1. TARAFLAR 
 1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Tonoğlu İş Merkezi No:3 Kat:4 Beykoz İstanbul adresinde mukim Esra Candan Ergun (“Satıcı”) ile Satıcı’ya ait www.houseofgizu.com alan adlı websitesi (“Site”) üzerinden Site’ye Kullanım Koşulları’nı kabul ederek üye olarak veya Site’ye üye olmaksızın ürün satın alan kişi (“Tüketici”) arasında 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca elektronik ortamda akdedilmiştir. 

Satıcı ile Tüketici  tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

 1. Tüketici, Satıcı’dan ürün satın alarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını ve işbu Sözleşme’nin akdedilmesi ile ifası esnasında kendisi tarafından Satıcı’ya sunulan tüm bilgilerin tam, doğru ve eksiksiz olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  
 1. KONU 

İşbu Sözleşme’nin konusu; Tüketici’nin Site üzerinden online olarak sipariş verdiği ürünlerin satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ilgili yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. 

 1. SATICI’YA AİT BİLGİLER 
 • Unvan: Esra Candan Ergun (Şahıs Şirketi)
 • Adres: Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Tonoğlu İş Merkezi No:3 Kat:4 Beykoz İstanbul
 • Telefon: 05304425144 
 • E-mail: info@houseofgizu.com
 • Faks No:
 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT
 • Ürün(ler)in/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Satıcı’ya ait Site’de yayınlanmakta olup listelenen ve Site’de ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 • Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir. 

Ürün Açıklaması

Sipariş İçeriği ve Toplamı :

[sepet-tutar]

Sipariş Tarihi : [tarih]

 • Teslimat: Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti belirtilen koşullar çerçevesinde Satıcı tarafından ödenecektir. Ürünün teslimatı, Satıcı’nın stoklarında ürünün mevcut olması ve Tüketici tarafından ödemenin yapılmış olması şartıyla, Satıcı tarafından Site’de ilgili ürüne ilişkin olarak taahhüt edilen teslimat süresi içerisinde Tüketici’nin belirtmiş olduğu adrese yapılır. Satıcı, her halükarda ürünü sipariş tarihinden itibaren en fazla 30 (otuz) gün içerisinde teslim edecektir. 
 • İade Halinde Kullanılacak Taşıyıcı Firma: Tüketici’nin cayma hakkını kullanması nedeniyle ürünün iade edilecek olması halinde Tüketici iade için Yurtiçi Kargo isimli taşıyıcı firma aracılığıyla ürünü iade edecektir. Tüketici’nin bunun dışında bir firma aracılığıyla ürünü iade etmek istemesi halinde, taşımaya ilişkin masraflar kendisi tarafından karşılanır. 
 • Ödeme Şekli: Kredi Kartı 
 1. CAYMA HAKKI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca; 

Tüketici; kendisi veya kendisi tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürünü teslim aldığı günden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde Tüketici  yahut Tüketici  tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürünü teslim aldığı gün başlar. Tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı’ya yöneltilmiş olması yeterlidir. Tüketici, cayma hakkını kullanmak için işbu Sözleşme’nin ekinde yer alan formu doldurarak Satıcı’nın info@houseofgizu.com adresine e-posta yoluyla iletmelidir.  

Satıcı, ürünü kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Satıcı veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. Aksi halde Tüketici, cayma hakkından feragat etmiş olur. 

Tüketici’nin cayma hakkı (i) Tüketici’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (ii) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (iii) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iç giyim alt parçaları, mayo, bikini, makyaj malzemeleri gibi iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (iv) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (v) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (vi) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (vii) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (viii) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Tüketici’ye anında teslim edilen gayrimaddi mallara, (ix) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketici’nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (x) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz ve Tüketici bu sözleşmeler kapsamında cayma hakkı kullanamaz. 

Yukarıdaki paragrafta yazan istisnai durumlar dikkate alındığında Tüketici’nin, cayma hakkına sahip olması ve bunu kullanması halinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Tüketici’yi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi Tüketici’ye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür. 

 1. TARAFLARIN BEYAN VE TEKEFÜLLERİ
  1. Tüketici , Madde 4’te belirtilen Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
  1. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
  1. Satıcı sipariş konusu ürünün tesliminin imkansızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itiberen 3 (üç) gün içerisinde Tüketici’ye durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Satıcı teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde Tüketici ’ye iade eder. 
  1. Satıcı, ürünün Tüketici  ya da Tüketici’nin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.
  1. Tüketici’nin Satıcı’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu değildir.
 1. KİŞİSEL VERİLER 

Tüketici, işbu Sözleşme kapsamında Satıcı ile bazı kişisel veriler paylaşmak durumundadır. Satıcı, bu kapsamda Tüketici’nin sağladığı kişisel verileri Site’de yer alan Gizlilik Politikası kapsamında toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Kişisel Veriler Bilgilendirme Metni, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Tüketici Site üzerinden alışveriş yaparak kişisel verilerinin Gizlilik Politikası kapsamında işlenmesini kabul etmektedir.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’den doğan her türlü şikayet, itirazlar ve uyuşmazlıklar, Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre Tüketici’nin ikametgahının bulunduğu yerdeki yahut Sözleşme konusu işlemin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yönlendirilebilir. 

 1. KESİN DELİL

Tüketici, işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Satıcı defter ve kayıtlarının HMK madde 193 kapsamında kesin delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 1. YÜRÜRLÜK

Tüketici, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu Sözleşme’nin Site’de Tüketici tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

EK- CAYMA FORMU

 

(Bu form, sadece Sözleşme’den cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurulup Satıcı’ya e-mail yahut posta aracılığıyla iletilecektir)

 

Unvan: Esra Ergun Candan Şahıs Şirketi

Adres: Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Tonoğlu İş Merkezi No:3 Kat:4 Beykoz İstanbul

Telefon: 05304425144

E-mail: info@houseofgizu.com

Faks No: 

İşbu formla, aşağıdaki malların satışına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

 

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

  

-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

  

-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

 

-Tüketicinin adı ve soyadı:

 

-Tüketicinin adresi:

  

-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

 

-Tarih:

Close

Sign in

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.Currency